می 25, 2019

راهنمای سفر به منطقه مغان

معرفی منطقه مغان منطقه مُغان نام جلگه‌ای است در شمالی‌ترین قسمت استان اردبیل در شمال باختری ایران. مغان جلگه‌ای است در ساحل جنوبی رود ارس و غرب دریای خزر که قسمت عمده آن در جمهوری آدربایجان و بخشی نیز شمالی‌ترین قسمت استان اردبیل در شمال غربی ایران را تشکیل داده است. منطقه موغان از شهرستانهای آصلاندوز، بیله سوار، پارساآباد و […]