اکتبر 7, 2017

معرفی شهر پارس آباد مغان

شهرستان پارسا آباد مغان: شهرستان پارسا آباد مغان در شمال غرب کشور، شمال شرقی آذربایجان ایران و شمال استان اردبیل و در منطقه مغان بین ۳۹ درجه و ۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۵۲ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهرستان قسمت پهناوری از نواحی […]
نوامبر 28, 2017
Aslanduz Mughan

معرفی شهر اصلاندوز مغان

شهرستان اصلاندوز مغان: شهرستان اصلاندوز مغان در شمال غرب کشور، شمال شرقی آذربایجان ایران و شمال استان اردبیل بین ۳۹ درجه و ۴۲ دقیقه تا ۳۹ درجه و  ۴۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۳۸ دقیقه تا ۴۷ درجه و  ۵۲ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهرستان بخشی از نواحی شمال غربی جلگه مغان را در برگرفته […]
نوامبر 28, 2017

معرفی شهر بیله سوار مغان

شهرستان بیله سوار مغان: بیله سوار در شمال غربی ایران، شمال شرقی آذربایجان و شمال استان اردبیل بین ۳۹ درجه و ۱۰دقیقه تا ۳۹ درجه ۳۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۲۷ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهرستان قسمت پهناوری از نواحی مرکزی و شرقی جلگه مغان را در برگرفته است. […]
نوامبر 28, 2017

معرفی شهر گرمی مغان

شهرستان گئرمی مغان: شهرستان گئرمی مغان در شمال غربی، شمال شرقی آذربایجان و شمال استان اردبیل بین ۳۸ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۱۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۲ دقيقه طول شرقی واقع شده است. این شهرستان قسمت وسیعی از نواحی جنوبی جلگه زرخیز مغان را در بر […]
نوامبر 29, 2017

معرفی شهر جعفرآباد مغان

جعفرآباد مغان شهری در بخش قشلاق دشت شهرستان بیله سوار مغان در منطقه سبلان و استان اردبیل در مرز جمهوری آذربایجان است. گسترش‌ محدوده شهری‌ جعفرآباد نیز در جهت‌ شمال‌ غربی‌ ـ جنوب‌ شرقی‌، و به‌ صورت‌ طولی‌ است‌ و راه‌ اصلی‌ بیله‌سوار مغان ـ پارس‌آباد موغان از وسط‌ آن‌ می‌گذرد.   فاصله شهر جعفرآباد مغان با سایر شهرهای استان و […]
دسامبر 1, 2017

معرفی شهر انگوت مغان

شهر تازه کند انگوت مغان موقعیت شهر تازه کند انگوت شهر تازه کند اونگوت مرکز بخش انگوت از توابع شهرستان گرمی مغان در استان اردبیل می باشد. که از طرف شمال با بخش قسلاق دشت (جعفرآباد) شهرستان بیله سوار مغان و بخش بران شهرستان اصلاندوز مغان، از جنوب به بخش مرادلو شهرستان مشکین شهر (خیاو) از شرق به بخش مرکزی […]
نوامبر 27, 2018

بخش بران – اصلاندوز مغان

معرفی بخش بران مغان موقعیت و جمعت بخش بران بخش بران در منطقه مغان و استان اردبیل، شهرستان اصلاندوز مغان، بخش بران (قشلاق غربی) قرار دارد. این بخش از دو قسمت بران علیا و بران سفلی تشکیل شده است. جمعیت بران علیا بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، ۱۱۸۰ نفر با ۲۳۶ خانوار بوده است. جمعیت بران سفلی بر اساس سرشماری […]