مهر ۲۰, ۱۳۹۶

عشایر شاهسون

معرفی عشایر شاهسون عشایر شاهسون مغان جزء ایل بزرگ عشایر آذربایجان به حساب می آیند. که بیشتر در دشت مغان به عنوان قشلاق، مشگین شهر (خیاو) […]