آذر ۱۸, ۱۳۹۶

معرفی دشت مغان

موقعیت و وسعت مغان: منطقه موغان در مرکز آذربایجان (Azərbaycan – Azerbaijan) قرار گرفته است و مساحت آن حدود ۹/۵۲۲۶ کیلومتر مربع می باشد که حدود […]