دی ۲, ۱۳۹۶

طرح جامع روستای هدف گردشگری «مقصودلوی کورعباسلو» دشت مغان تدوین می‌شود

طرح جامع روستای هدف گردشگری «مقصودلوی کورعباسلو» دشت مغان تدوین می‌شود کارشناس ارشد گردشگری کورعباسلو از تدوین طرح جامع روستای هدف گردشگری «مقصودلوی کورعباسلو» دشت مغان با هدف الگوسازی بوم‌گردی در خانه های محلی، مزارع کشاورزی و باغبانی و همچنین آلاچیق عشایر در منطقه دشت مغان برای اولین بار خبر داد. به گزارش اولدوز مغان، در جلسه ای که توسط […]
مهر ۵, ۱۳۹۶

روستاهای هدف گردشگری دشت مغان

  روستاهای گردشگری شهرستان اصلاندوز (آصلان دوز) مغان مقصودلوی کورعباسلو اصلاندوز مغان، ایغدیر اصلاندوز مغان، کورلار کورعباسلو اصلاندوز مغان، قره قباق اصلاندوز مغان، گوزللی اصلاندوز مغان، نورمحمد کندی اصلاندوز مغان، اسد قشلاقی اصلاندوز مغان، بران اصلاندوز مغان، دیکداش اصلاندوز مغان، بوزچه (بودجه) اصلاندوز مغان، قره تکانلو اصلاندوز مغان، قشلاق پنجالو اصلاندوز مغان، اسدکندی کورعباسلو اصلاندوز مغان، آق قباق اصلاندوز مغان […]