آذر ۸, ۱۳۹۶

اقامت و مشارکت در مزرعه های دشت مغان

همانطور میدانیم اقامت در مزارع کشاورزی و باغات میوه جزء جدیدترین نوع گردشگری در دشت مغان آذربایجان، ایران و جهان می باشد. اقامت در مزارع کشاورزی […]