آذر ۶, ۱۳۹۶

مسافرخانه و مهمانپذیرهای دشت مغان

۱- مسافرخانه ساوالان (سبلان) مدیریت: آقای صالحی آدرس میهمانخانه: شهر پارس آباد مغان، چهار راه امام، روبروی خیابان پزشکان ۲- مسافر خانه مهتاب مدیریت: آقای مهتاب […]